Severní Itálie - Bolzano

Bolzano

Bolzano, hlavní město autonomní provincie, leží v kotlině, kde se stéká Isarco (Eisack, tekoucí z Brenneru) s přítokem Talvera (Talfer, pramenícím v Sarntale), jižně nedaleko města vlévá do Adiže, která tudy protéká. Město leží na průsečíku důležitých dálkových cest, je i výchozím bodem rušných horských cest. Vyznačuje se mimořádně živým tranzitním provozem a právě pro svou dopravně výhodnou polohu a krásné okolí je turisté často volí za východisko svých cest. Překrásné měšťanské budovy z renesančního a barokního období, malebné výklenky, světlíky, schodiště dodávají Starému městu obtékanému Talverou a Isarcem, německý ráz. Na druhé straně Talvery proti Griesu a Quirainu se rozpro-stírají italské obytné čtvrtě. Bolzano, římské Bauzanum, se roku 680 dostalo pod langobardskou, roku 740 pod franckou nadvládu, později bylo sídlem bavorských pohraničních vévodů. Nějakou dobu patřilo k tridentskému biskupství, které ve 13. století muselo město přepustit tyrolským vévodům. Od roku 1363 náleželo město Habsburkům a do roku 1919 sdílelo osudy Tyrolska, potom připadlo Itálii. Roku 1948 vznikla z provincie Bolzano a Trentino autonomní oblast Tridentsko-Horní Adiže a němčina se stala v provincii Bolzano druhým úředním jazykem. Od roku 1964 je Bolzano sídlem bolzanského a brixenského biskupa. Bolzano si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Waltherplatz je střediskem turistického ruchu. Pojmenované je podle politického minesengra Walthera von der Vogelweide (kolem let 1170 - 1230), jehož pomník (1889) na náměstí stojí.

Dóm byl postaven byl ve 14. - 15. století. Spolu s brixenským dómem je druhým biskupským kostelem biskupství Bolzano-Bressanone. Má 65 metrů vysokou štíhlou věž (1504 - 1519) a lombardský portál. V halovém kostele se třemi loděmi je pozoruhodná pozdněgotická, reliéfy zdobená kazatelna a fresky ze 14. - 15. století.

Dominikánský kostel byl postaven ve 13. století, roku 1498 byl přestavěn na trojlodní halový kostel. Uvnitř jsou vzácné fresky z konce 14. století. V dominikánském kostele je možné též navšívit tzv. Johanneskapelle. Stěny kaple jsou pokryté freskami malířů Giottovy školy.

Laubengasse je hlavní bolzanská obchodní ulice (pěší zóna) s měšťanskými domy ze 17. století. Převládají zde textilní obchody, parfumerie a butiky. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.