Severní Itálie - Trentino-Alto Adige

Trento

Jižní Tyroly jsou „zemí uprostřed hor“ (dříve se tak dokonce nazývaly). Rozkládají se totiž na jižním okraji Alp, respektive na severu Itálie. Na severu je ohraničuje Brennerský průsmyk, na jihu Salurnský. Na západě dosahují Jižní Tyroly až k průsmyku Reschen a Stilfskému sedlu. Pusterská dolina a Kreuzberský průsmyk tvoří východní hranici území. Mohutné alpské štíty dosahují výšky téměř 4 000 metrů, zatímco krajina kolem Bolzana je jen mírně zvlněná. 85% rozlohy leží v nadmořské výšce nad 1 000 metrů. Největším městem je Bolzano se 100 000 obyvateli. Trentino si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Politicky je území Jižního Tyrolska shodné s autonomní provincií Bolzano v rámci autonomního kraje Trentino - Alto Adige.

Na území Jižního Tyrolska se nachází šest z celkem osmi plánovaných přírodních parků. V oblasti Dolomit jsou to parky Fanes Sennes Prags, Puez Geisler, Schlern a Sextener Dolomiten. Dále jsou to pak parky Texelgruppe a Trudener Horn.

Původní obyvatelé, od Římanů pochází název Rétové, byli za císaře Augusta v roce 15 př. n. l. připojeni k Římské říši a v průběhu 500 let se jazykově romanizovali. Oblast byla relativně řídce osídlena, v období stěhování národů sem pronikli Gótové a Langobardi. Natrvalo se zde však usadili až Bajuvarové, kteří osídlili zdejší kraj na konci 6. století a vytvořili zde čistě německou jazykovou oblast. Posléze se Jižní Tyrolsko stalo součástí francké říše, začátkem 11. století se dostalo pod vládu biskupů z Trenta a Brixenu. Jejich světští správci usilovali o sjednocení roztříštěného panství, a tak se krajina po obou stranách Brenneru dostala v roce 1363 pod vládu Habsburků, a až na krátké přerušení v napoleonském období, patřila až do roku 1918 k Rakousku. V roce 1919 připadlo Jižní Tyrolsko na základě smlouvy ze St. Germainu proti své vůli Itálii a později, v období italského fašismu, se stalo obětí odnárodňovací kampaně. V roce 1923 byly Jižní Tyroly spojeny s Trentinem jako důsledek fašistické asimilační politiky poitalšťování.

Celá Itálie je rozdělena na 20 krajů (regionů „regioni“) a ty se dělí dále na 95 provincií. Trentino - Alto Adige se rozkládá od hranic se Švýcarskem na severozápadě a Rakouskem na severu až italským krajům Lombardie na jihozápadě a Benátskem na východě a jihovýchodě. V kraji žije asi 870 000 obyvatel, z celkové rozlohy Itálie Trentinu - Alto Adige připadá 13 600 km2. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Prohlídka Bolzana...

Prohlídka Trenta...