Severní Itálie - Verona

Verona

Verona, metropole stejnojmenné provincie, leží v místech, kde Adiže vytéká z Alp do severoitalské nížiny. Podstatná část Verony v předhůří Lessinských Alp leží na poloostrově, který obtéká Adiže a devět mostů ho spojuje se čtvrtěmi, které leží na levém břehu. Verona, bohatá na umělecké památky, je vzdálena od Benátek a od Jaderského moře asi 80 kilometrů. Město Verona si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Verona, která si zachovala jméno prehistorické osady, se v římském období (od roku 89 př. n. l.) stala důležitým městem, jak o tom svědčí amfiteátr a další stavební památky. Ostrogótský král Theodorich, „Dietrich z Bernu“ z německé hrdinské pověsti, povýšil v 6. století Veronu spolu s Pavií a Ravennou na královské sídlo. Za francké vlády ve Veroně panoval syn Karla Velikého, Pippin, jako italský král. Později zde, na konci brennerské cesty našli němečtí císaři, Sasové, Hohenštaufové, opěrný bod, ze kterého ovládali severní Itálii. V roce 1263 začalo 127leté období vlády Scaligeriů. Jejich cesta k moci byla nemilosrdná a krutá. Vysloužili si přezdívky jako Mastino (Mastiff) a Cangrande (Velký pes). Scaligeriové však přinesli městu, vyčerpanému občanskými sváry a vzájemným nepřátelstvím mezi rody, mír. Ukázalo se, že byli poměrně spravedlivými a kultivovanými panovníky. V roce 1387 Verona padla do rukou Viscontiů z Milána. Cizincům – Benátkám, Francii a Rakousku – náležela až do roku 1866, kdy bylo Veneto připojeno k Itálii. Za Rakouska (1814 - 1866) byla Verona vybudována jako pevnost a tvořila s Peschierou, Mantovou a Legnagem opěrný čtyřúhelník. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Prohlídka Verony...