Severní Itálie - Vicenza

Vicenza

Vicenza, je známá jako město Andrey Palladia (1508 – 1580), umělce, který začínal jako chudý kameník a vypracoval se na nejvlivnějšího architekta své doby. Při prohlídce města můžete studovat vývoj jeho osobitého stylu. V centru se vypíná monumentální bazilika, kterou upravil na radnici, poblíž stojí Teatro Olimpico a všude kolem paláce, jež postavil pro zámožné občany. Vicenza, významné palladiovské město, se po celém světě proslavila jedinečnou a rozličnou architekturou. Patří také k nejbohatším ve Venetu a návštěvník tu najde i elegantní obchody a kavárny. Město Vicenza si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Teatro Olympico je nejstarší dochované kamenné divadlo v Evropě je nádhernou, pozoruhodnou stavbou. Bylo vybudováno převážně ze dřeva a malty, ale vyhlíží jako z mramoru. Palladio začal pracovat na návrhu v roce 1579. Následující rok naneštěstí zemřel a projekt převzal jeho žák Vincenzo Scamozzi, který divadlo včas dokončil. Okázalé zahajovací představení, Sofoklova tragédie Král Oidipus, se konalo 3. března 1585.

Santa Corona je impozantní gotický kostel, který byl vybudován v roce 1261 jako ohromný relikviář pro trn (pocházející údajně z Kristovy koruny), dar krále Ludvíka IX. V kapli Portů spatříte náhrobek Luigiho da Porto (zemřel roku 1529), autora románu Giulietta e Romeo, podle něhož napsal Shakespeare slavnou hru.

Contrà Porti (zkratka pro contradu neboli čtvrť) znamená ve vicenzském nářečí ulici. Ráz západní strany určuje řada pěkných gotických domů s malovanými okny a zdobenými balkony. Připomínají benátskou architekturu a skutečnost, že Vicenza byla kdysi součástí benátské republliky. Na této ulici narazíte na několik úchvatných palladiovských paláců. Všechny tři – Palazzo Porto Barbarano, Palazzo Thiene a Palazzo Iseppo da Porto – dokumentují rozmanitost Paladiovského stylu.

Vicenza

Po stranách piazza dei Signori stojí půvabné Palladiovy budovy, včetně starého Palazza della Ragione ze 16. století, kolem kterého vede dvoupatrová kolonáda. Z Palazza della Ragione z 15. století zbyl pouze velký sál. Tomuto náměstí v srdci města vévodí rozlehlý Palazzo della Ragione, jemuž se často říká Basilica. Balustrádu na měděnkou pokryté střeše ve tvaru lodního kýlu zdobí sochy řeckých a římských božstev. Budova sloužila v 15. století jako radnice a arkády pro ni navrhl v roce 1549 Palladio, protože začala nebezpečně klesat. Byla to jeho první veřejná zakázka, a navíc úspěšná. Vedle paláce se tyčí do výšky 82 metry Torre di Piazza z 12. století. Loggii del Capitaniato na postavil v roce 1571 opět Palladio. V horním patře se nachází zasedací síň městské rady. Pomník nejslavnějšího rodáka Andrea Palladia obvykle obklopují stánky.

Vicenza

Katedrála ve Vicenze musela být zrekonstruována po bombovém útoku za 2. sv. války, kdy vydržela neporušená pouze fasáda a chór.

Palazzo Valmarana – Palladiův impozantní palác z roku 1566 krášlí ohromné pilastry a tesané výjevy. Byl dokončen až v roce 1680, sto let po architektově smrti.

Vicenza

Portál kostela San Lorenzo s postavami Panny Marie s dítětem, sv. Františka a sv. Kláry je skvostnou ukázkou gotické kamenické práce. Interiér ukrývá krásné náhrobky, ale poškozené fresky.

Symetricky vyvážená La Rotonda (zvaná také Villa Capra Valmarana) je perlou mezi Palladiovými stavbami a nejznámější ze všech jeho vil. Architektonické řešení – kopule na vrcholku krychle – je jednoduché, ale estetické. Vila si okamžitě získala věhlas: krásně zapadá do okolní kopcovité krajiny. Hezky působí i kontrast mezi zelenými trávníky, oslnivě bílými zdmi a terakotovou střechou. Vila byla vybudována v lety 1550 - 1552 a její kopie naleznete v tak vzdálených městech jako jsou Dillí, Londýn a Petrohrad. Milovníci Dona Giovanniho určitě zatouží spatřit na vlastní oči exteriéry z filmu Josepha Loseyho z roku 1979. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.