Severní Itálie - historie

Sirmione

Od 5. století před naším letopočtem zde byli Etruskové. Od 3. století před naším letopočtem přicházeli do oblasti sever-ní Itálie Římané. Horní Itálie byla římskou provincií Gallia Cisalpina. Verona byla římskou kolonií (z té doby pochází básník Gaius Valerius Catullus narozený ve Veroně a básník Publius Vergilius Maro narozený v Mantově). Byla vybudována obchodní cesta Via Gallica, která procházela Pádskou nížinou k Jaderskému moři, Via Claudia Augusta, která procházela od Verony přes Alpy k Adiži. Na ní byl později vybudován Trident. V 6. století se do tét části Itálie dostávají Langobardi. Syn císaře Karla Velikého Pippin se stal králem a založil markrabství Verona. Oblast byla součástí Karolínské říše. Kolem roku 1000 se území stává součástí bavorského vévodství. V 11. a 12. století se začínají prosazovat šlechtické rody (hrabata z Tirolu). Hlavním městem je Merano. Roku 1363 Tyroly dědictvím připadly Habsburkům, protože Markéta Maultasch odešla z Tyrolska. Oblast Verony a jezera Garda byla ovládána rodem Scaligerů (della Scala). Za napoleonských války Verona a východní břeh jezera Garda patřily Rakousku, západní břeh jezera patřil Napoleonovi. Roku 1815 po pádu Napoleona se Verona stala významnou rakouskou pevností. V bitvě u Solferina roku 1859 bojovali Italové a Francouzi proti Rakušanům, bojovalo se o severní Itálii a Lombardsko. Rakousko bylo poraženo. Rakousku připadlo Trentino a Riva, Savojsku připadla Lombardie a Benátsko. Hrůzy bitvy přiměli později Švýcara Henriho Dunanta k návrhu založit Mezinárodní červený kříž. Roku 1919 část Tyrol byla jižně od Brennerského průsmyku na základě mírové smlouvy ze Saint-Germain odtržena od Rakouska a připojena k Itálii. Za 2. světové války jižní Tyroly obsadili Němci, roku 1943 vyhlásil Mussolini tzv. Republicu Saló. Roku 1946 po abdikaci Viktora Emanue-la III. se Itálie stala republikou. V roce 1992 byla vytvořena Liga severní Itálie, která požaduje odtržení od Říma. Historické památky si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.