Severní Itálie - Ravenna

Ravenna

Ravenna, hlavní město stejnojmenné provincie a sídlo arcibiskupa, leží v jihovýchodní části severoitalské nížiny, která je v této části protkána mnohými odvodňovacími kanály. Původně byla Ravenna mořským přístavem, dnes je s Jaderským mořem spojena 10 kilometrů dlouhým kanálem, vedoucím do přístavu Porto Corsini. Díky významným stavebním památkám z raného středověku patří Ravenna k nejpozoruhodnějším městům v Itálii, skýtá poměrně rozsáhlý obraz o umění raného středověku. Město Ravenna si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Ravenna byla v čase Etrusků a Římanů lagunové město podobně jako Benátky. Ravenna vznikla v lagunách Pádu mezi Saviem a Pádem. Tady se Julius Caesar zastavil a rozhodl se překročit Rubicon. Za císaře Augusta vznikl 5 kilometrů před městem přístav Portus Classis („Loďstvo“), který sloužil jako kotviště jaderské flotily o síle 250 lodí. Claudius nechal kolem Ravenny vybudovat hradby, které byly později zdokonalovány Honoriem, Valentiniánem III. a Theodorichem. Rozkvět Ravenny začal v roce 402, kdy západořímský císař Honorius přenesl dvůr z Milána do Ravenny. Honorius zde nalezl bezpečí a přímé spojení s Konstantinopolí, které bylo vždy obrovskou předností Ravenny, a byl schopen zde vydržet a vzdorovat Alarichovi i tehdy, když se zdálo, že Alarich zcela kontroluje Itálii. Ravenna byla jedním z velkých přímořských měst rozkládajících se na výběžku do Jaderského moře. Císaře 5. století přitahovala Ravenna svou bezpečnou polohou, která se dala dobře hájit. Ravenna se rozkládala mezi močály a lagunami a přístupná byla pouze z vnitrozemí, a to jenom po uměle vybudovaných cestách, které vedly močály. Ačkoliv v období stěhování národů byly mnohé oblasti v Itálii zpustošené, v Ravenně vládl čilý stavební ruch a vznikly mnohé cenné stavby a mozaiky. V té době vládl císař Honorius a jeho sestra Galla Placidia (v letech 425 - 450 regentka). Galla Placidia byla provdána za císaře Constantia III. a byla matkou Valentiniána III. Protože Honorius sám děti neměl, určil v roce 421 Valentiniána svým dědicem. Chráněna svou přírodní i umělou obranou byla Ravenna 5. století velkým centrem křesťanské kultury. Chrám sv. Jana Evangelisty, který údajně vděčil za svůj vznik štědrosti Gally Placidie a baptisterium biskupa Neona, také známé jako baptisterium Ortodoxních s mozaikami, které symbolizují obřad křtu, byly postaveny v polovině 5. století. Tzv. mauzoleum Gally Placidie bylo postaveno v 5. století a jeho nádherné mozaiky mají velkou ikonografickou cenu. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Prohlídka Ravenny...